Σ.Π.Κ.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΤΕΛ ΘΗΒΑΣ Σ.Π.Ε.

Προφίλ

Ο  Συνεταιρισμός  (Σ.Π.Κ.) «Συγκοινωνιακός,  Προμηθευτικός  και  Καταναλωτικός  Συνεταιρισμός  Επαγγελματιών  Ιδιοκτητών  Υπεραστικών  Λεωφορείων  ΚΤΕΛ  Θήβας  Συν.Π.Ε.», ιδρύθηκε το 1960,  σύμφωνα με τον νόμο  602/1914  «Περί  Συνεταιρισμών», τον νόμο  2119/1952  «Περί των δια  Λεωφορείων  συγκοινωνιών» και τις διατάξεις του νόμου  1667/1986.

Σκοπός το  Συνεταιρισμού  είναι  η  με κάθε νόμιμο μέσο διευκόλυνση των μελών του για καλύτερη εκμετάλλευση των λεωφορείων ιδιοκτησίας τους,  σύμφωνα με την νομοθεσία,  που αναφέρεται σ’ αυτά και  η  εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών των συνεταίρων για την ασφαλή,  άνετη κα εξυπηρετική διεξαγωγή των συγκοινωνιών με τα λεωφορεία.